Toepassingen

Hydraulische cilinders

Veel gewrichtslagers worden toegepast in hydraulische cilinders.

Het betreft hier veelal oscillerende bewegingen.

Een overzicht van situaties waarin deze lagers worden toegepast:

Moeilijk te smeren en af te dichten

Smeervoorzieningen en externe afdichtingen kosten geld, zijn storingsgevoelig en vergen periodiek onderhoud. Ze zitten vaak op moeilijk toegankelijke plekken (b.v. kranen, sluisdeuren) en zijn tevens kostenverhogend in ontwerp en uitvoering van de constructie. Ook zorgen smeersystemen vaak voor een nadelige milieubelasting door uittredend smeermiddel.  Indien een Feroball® lager wordt toegepast kan in veel gevallen zonder deze voorzieningen worden geconstrueerd.

Buitenopstelling

Als cilinders, boven of onder water, op schepen worden toegepast, is het van groot belang dat de lagers bestand zijn tegen binnendringend vocht. Zelfs als er een constructie is om de lagers te beschermen tegen dergelijke omstandigheden is uitval door corrosie niet uit te sluiten.

Materiaalkeuzes als composiet en RVS 316L (1.4404) garanderen een goede vocht- en corrosiebestendigheid en daarmee een hoge mate van bedrijfszekerheid. Conventionele gewrichtslagers voldoen veelal niet aan dergelijke eisen. Lagers met een metaal-metaal-combinatie als glijvlak moeten gesmeerd worden en zijn daardoor niet corrosiebestendig. Lagers met een teflon inlage als glijvlak zijn bovendien onvoldoende bestand tegen vocht en vervuiling. Ze zijn hierdoor slijtagegevoelig. Indien het onderhoud verkeerd of niet periodiek wordt uitgevoerd, hebben omgevingsinvloeden direct een negatief effect op de levensduur. Feroballl® lagers bieden hiervoor in alle opzichten een uitstekend alternatief.

Scharnierende constructies

Gewrichtslagers worden ook veel toegepast in scharnierende constructies, bijvoorbeeld in grote (dek)kranen, kleppen of ophaalbruggen.

De lagers moeten dan onder de volgende omstandigheden functioneren:

Sterk uiteenlopende weersomstandigheden

Veel van deze constructies worden blootgesteld aan weer en wind. De lagers moeten daarom bestand zijn tegen temperaturen tussen de -30 °C en +50 °C.

Geringe hoekverdraaiing bij continu belasting

Aangezien bij scharnierende constructies de hoekverdraaiing gering is en de belasting continu, wordt het smeermiddel langzaam maar zeker tussen de contactvlakken vandaan geperst. Feroball® lagers zijn voorzien van smeermiddel in het composiet. Meestal duurt het langer voordat dit smeermiddel uit het contactvlak is weggeperst.

Wisselende belasting

Hydraulische cilinders bewegen heen en weer waardoor de belasting van de lagers wisselt. De belasting op de lagers is continu aanwezig, maar is vaak ook wisselend van karakter. Bijvoorbeeld bij (dek)kranen of zware belastingen van bruggen. Lagers moeten hier tegen bestand zijn. Daarnaast is het een groot voordeel als de lagers voor enige demping kunnen zorgen. Door de toepassing van een composiet kogel en RVS ringen worden de piekbelastingen, zoals die worden doorgegeven aan de rest van de constructie, geabsorbeerd in het lager.

Te lage belasting

In diverse brugconcepten leidt overdimensionering tot grote problemen voor draaipunten. Veelal wordt daardoor bij inbedrijfstelling niet de juiste vlaktedruk in het lager bereikt, waardoor deze niet door het uitbreekmoment heen gedrukt kan worden. Omdat een hydraulische installatie wel het vermogen heeft om door te drukken, ontstaat een schokkende beweging in de constructie. De druk in de hydrauliek neemt toe, het lager beweegt en komt dan direct weer tot stilstand. Deze grens wordt de stick-slip grens genoemd. Feroball ® lagers zijn speciaal vervaardigd voor deze omstandigheden en kunnen bij bijzonder lage vlaktedrukken functioneren. Indien dit nog niet toereikend is, kan nog een speciale inlooppasta worden toegepast. Daardoor wordt de inloopperiode van het lager versneld, waardoor de glijweerstand nog sneller afneemt. Feroball® lagers bieden uitermate goede oplossingen in dergelijke situaties.

Mogelijk andere toepassingsvoorbeelden zijn:

Bruggen

  • Hoofddraaipunten van het dek
  • Cilinders
  • Hangstangen

Sluizen

  • Cilinders
  • Hoofddraaipunten van de deuren

Luxe jachtbouw

  • Boarding Equipment

o    Gangways

o    Accomodatieladders

o    Swimladders

o    Boarding platforms

  • Deuren / luiken

o    Tender store doors

o    Transom doors

o    Hull side doors

  • Kranen

o    Deck cranes

o    Tender cranes

o    Offshore cranes

Waterjets

Hydraulische toepassingen

Ontdek de hydraulische toepassingen voor Feroball®

Civieltechnische toepassingen

Ontdek de civieltechnische toepassingen voor Feroball®

Maritieme toepassingen

Ontdek de maritieme toepassingen voor Feroball®